• صفحـه اصلی
  • مطالب جستجو ����������-������������

تکمیل قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران نیازمند اختصاص اعتبار است

تکمیل قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران نیازمند اختصاص اعتبار است [ ادامه مطلب ... ]

بخش اول بزرگراه طرقبه شاندیز- چناران تا 2سال آینده به اتمام می رسد

بخش اول بزرگراه طرقبه شاندیز- چناران تا 2سال آینده به اتمام می رسد [ ادامه مطلب ... ]

جلسه بررسی مطالعات برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری

جلسه بررسی مطالعات برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری [ ادامه مطلب ... ]

جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی برنامه عملیاتی-راهبردی شهر و شهرداری طرقبه

جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی برنامه عملیاتی-راهبردی شهر و شهرداری طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

جلسه کمیته راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری با حضور مسئولین شهرستان

جلسه کمیته راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری با حضور مسئولین شهرستان [ ادامه مطلب ... ]

جلسه کمیته راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری با حضور مسئولین شهرستان

جلسه کمیته راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری با حضور مسئولین شهرستان برگزار گردید. [ ادامه مطلب ... ]

footer banner