ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی در چهار شهر دنیا تا سال ۲۰۲۵

ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی در چهار شهر دنیا تا سال ۲۰۲۵ [ ادامه مطلب ... ]

روغن‌ ترمز را حتی اگر بە کیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید

روغن‌ ترمز را حتی اگر بەکیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید [ ادامه مطلب ... ]

استفاده از تلفن‌ همراه در حین رانندگى ضامن تصادف شماست!

استفاده از تلفن‌همراه در حین رانندگى ضامن تصادف شماست! [ ادامه مطلب ... ]

در چین اگر کسى در ترافیک گیر کند، مى تواند با زنگ زدن به ....

در چین اگر کسى در ترافیک گیر کند، مى تواند با زنگ زدن به [ ادامه مطلب ... ]

توقف پشت خط‌ ایست موجب افزایش ایمنی عبورومرور است.

توقف پشت خط‌ ایست موجب افزایش ایمنی عبورومرور است. [ ادامه مطلب ... ]

footer banner