• صفحـه اصلی
  • بازدید از پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته
  • بازدید از پنجمین نمایشگاه حمل و نقل  ، لجستیک و صنایع وابسته
بازدید از پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، بازدید  نماینده محترم شورای اسلامی  شهر طرقبه به همراه رییس سازمان و مدیر دفتر برنامه ریزی شهرداری از پنجمین نمایشگاه حمل و نقل  ، لجستیک و صنایع وابسته  انجام گرفت ، گفتنی است یکی از اولویتهای مهم تیم مدیریت شهری بهبود کیفیت حمل و نقل و ترافیک شهری می باشد  امید است با برنامه ریزی جامع و دقیق به این مهم دست یابیم

footer banner