• استاندارد سازی تجهیزات مرکز CNG طرقبه
استاندارد سازی تجهیزات مرکز CNG طرقبه

۱۴۰۰/۰۹/۲۶

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، استاندارد ساز ی تجهیزات مرکز  CNG طرقبه  توسط کارشناسان اداره استاندارد جهت تاییدیه های لازم  مورد بررسی های فنی قرار گرفت 

footer banner