• صفحـه اصلی
  • پخش زنده برنامه صبح بخیر خراسان با حضور شهردار طرقبه ، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک و ...
  • پخش زنده برنامه صبح بخیر خراسان با حضور شهردار طرقبه ، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک و ...
پخش زنده برنامه صبح بخیر خراسان با حضور شهردار طرقبه ، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک و ...

۱۳۹۶/۰۸/۱۴

پخش زنده برنامه صبح بخیر خراسان با حضور شهردار طرقبه ، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک و مدیران  واحدهای شهرداری طرقبه در باغ تمشک/ 96/8/14

 

 

 

 

 

 

footer banner