• صفحـه اصلی
  • دانلود نرم افزار موبایلی مشاهده سهمیه سوخت ناوگان
  • دانلود نرم افزار موبایلی مشاهده سهمیه سوخت ناوگان
دانلود نرم افزار موبایلی مشاهده سهمیه سوخت ناوگان

۱۳۹۶/۰۸/۰۹

به منظور اطلاع رسانی مناسب سهمیه سوخت به مالکان محترم ناوگانی که در سامانه utcms.ir ثبت نام کرده اند نرم افزار مشاهده سهمیه سوخت ناوگان با فرمت اندروید ارائه گردید.

مالکان محترمی که اطلاعات خودرو خود را در سامانه utcms.ir ثبت نام کرده اند، می توانند برای مشاهده سهمیه خودرو خود این نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب نموده و سهمیه مربوط به هر ماه را ملاحظه نمایند.

✅ در حال حاضر اطلاعات سهمیه  «مهر و آبان»  قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

 

footer banner