• صفحـه اصلی
  • آمادگی ناوگان حمل و نقل برای حضور شهروندان در نماز جمعه شهر طرقبه
  • آمادگی ناوگان حمل و نقل برای حضور شهروندان در نماز جمعه شهر طرقبه
آمادگی ناوگان حمل و نقل برای حضور شهروندان در نماز جمعه شهر طرقبه

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

آمادگی ناوگان حمل و نقل برای حضور شهروندان در نماز جمعه شهر طرقبه

 

 

 

 

footer banner