• اطلاعیه تبدیل مخازن فرسوده
اطلاعیه تبدیل مخازن فرسوده

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

اطلاعیه 
قابل توجه رانندگان تاکسی های فعال درون شهری طرقبه
بدینوسیله به اطلاع رانندگان محترم تاکسی های فعال درون شهری می رساند  جهت تبدیل مخازن فرسوده CNG  تا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲به  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه مراجعه نمایند.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

footer banner