یک شهر پیشرفته جایی نیست که 000
یک شهر پیشرفته جایی نیست که 000

۱۳۹۸/۰۵/۰۵

یک شهر پیشرفته جایی نیست که حتی فقرا از اتومبیل استفاده می‌کنند، بلکه جایی است که حتی افراد ثروتمند هم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند

 این را آقای انریک پنلوسا مورد بحث قرار می‌دهد. در این سخنرانی سرزنده، شهردار اسبق شهر بگوتا تعدادی از راه حل‌هایی که او برای تغییر دینامیک حمل و نقل در پایتخت کلمبیا استفاده کرد را در میان می گذارد و راه‌هایی را برای تفکر درباره ساختن شهر‌های هوشمند آینده پیشنهاد می‌دهد ... 

footer banner