گزارش فعالیت مهرمـاه 1397
گزارش فعالیت مهرمـاه 1397

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

1

پیگیری جهت چیدمان نیوجرسی روبروی امام رضا 6

1

 

مردمی

2

هماهنگی جهت اصلاح نیوجرسی دوربرگردان هتل ثامن بابت برخورد با خودرو

1

 

پلیس راهور

3

هماهنگی جهت اصلاح نیوجرسی های چیدمان شده در حصار

1

 

پلیس راهور

4

هماهنگی جهت اصلاح بشکه ترافیکی دوربرگردان هتل ثامن

1

 

سازمان

5

هماهنگی جهت نصب تابلو و علائم در خیابان امام رضا12

1

 

سازمان

6

پیگیری پل های عابر پیاده برای برآورد قیمت جابجایی ستون برق

1

 

سازمان

7

جابجایی پل عابر پیاده امام رضا37

1

 

شرکت برق

8

مکاتبه با سیوان شرق برای احداث دوربرگردان داخل طرح بلوار امام رضا بین 41 و 39

1

 

مردمی

9

مکاتبه با پلیس راهور جهت مشخص کردن محدوده شهرداری و حریم

1

 

راهور

10

پیگیری بودجه سازمان

1

 

سازمان

11

پیگیری طرح ناجا

3

 

شهرسازی

12

هماهنگی با پیمانکار جهت نصب تجهیزات در امام رضا17

1

 

سازمان

13

هماهنگی با جرثقیل جهت چیدن نیوجرسی امام خمینی24

1

 

سازمان

14

هماهنگی جهت بازدید ملک آقای صدیق از امام رضا10

 

 

درخواست مردمی

15

مکاتبه با فرمانداری جهت انسداد امام رضا1/9

1

 

شهرسازی

16

پیگیری طرح حصار گلستان

1

 

سازمان

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

17

پیگیر طرح تقاطع ورزش برای شورای محترم اسلامی

1

 

مشاور

18

پیگیری و حضور جلسه شرکت برق

1

 

سازمان

19

هماهنگی با شرکت سیوان شرق برای برگزاری جلسه با شرکت برق

1

 

سازمان

20

برگزاری جلسه فرهنگیان ناحیه4

2

 

 

21

تهیه گزارش خط کشی عابر پیاده کل سطح شهر

1

 

سازمان

22

بررسی طرح آقای رحیمی بلوار امام خمینی

1

 

سازمان

23

تهیه گزارش تصادفات 6ماهه سال97 از راهور

1

 

سازمان

24

پیگیری گزارش پروژه گیلاس تهیه گزارش پارکینگ

1

 

شهرسازی

25

پیگیری طرح تفصیلی مشهد از مشاور طرح نقشه مهندس احمدی

1

 

سازمان

26

پیگیری طرح پارکینگ آقای هاشمی خ حصار

1

 

شهرسازی

27

پیگیری جهت نصب تابلو و علائم مدرسه حصارگلستان

1

 

راهور

28

پیگیری جهت چیدن نیوجرسی روبروی ملک شکفته برای ستون برق

1

 

راهور

29

پیگیری دسترسی املاک از حاشیه بلوار امام خمینی از شهرسازی

1

 

سازمان

30

بازدید از پوسته 24متری امام رضا10 باتفاق مهندس زارع

1

 

شهرسازی

31

بازدید از پارکینگ در حصار

1

 

شهرسازی

32

پیگیری و تحویل طرح نهایی اول جاده شاندیز به فرمانداری

1

 

فرمانداری

33

پیگیری جهت مکاتبه با مراکز خرید برای تحویل پارکینگ مقابل هر مجموعه

1

 

شهرداری

34

پیگیری طرح پارکینگ کافه سنتی امام رضا5

1

 

شهرسازی

35

پیگیری طرح دور عنبران1 و مساحت قابل آسفالت ریزی

1

 

معاونت

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

36

پیگیری جهت نصب باتری و تعویض چراغ های چشمک زن

3

 

سازمان

37

جلسه با مشاور طرح نقش بابت طرح تفصیلی روستای جلدک و اراضی دهنو

1

 

سازمان

38

هماهنگی با مهندس زارع بابت طرح های عقب افتاده

1

 

سازمان

39

برگزاری جلسه با نیروی انتظامی و راهور و بررسی علل تصادفات عنبران1

1

 

سازمان

40

پیگیری طرح بلوار امام خمینی بابت تجاری های حاشیه بلوار

1

 

سازمان

41

پیگیری طرح 24متری بلوار امام رضا و تهیه 4 طرح و تحویل به مهندس زارع

 

1

شهرسازی

42

برگزاری جلسه الیت بابت حق السم شهرداری

1

 

سازمان

43

پیگیری و هماهنگی کلیه جلسات ترافیکی 

 

 

 

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی (3 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 مورد

 

ارغوان دره (2مورد)

تقاطع ورزش (2مورد)

قرارداد الیت (4مورد)

طراحان آزاد

موضوعات پژوهشی

کوهساران

همیار پلیس

برنامه راهبردی- شهر هوشمند

شرکت علم سیر

طرح تفصیلی قطار شهری -طرح های ترافیکی- طرح ورودی شرکت برق- بررسی علل تصادفات عنبران1- ورودی شهرک نیروی انتظامی

مشکلات رانندگان سرویس مدارس و تاکسی (2مورد) -مسافربرهای شخصی

 

 

 

 

2

 

 

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری استانداری ( 3مورد)

 

 

 

14 مورد

دبیرخانه شورای ترافیک استانداری (2مورد)

اتاق اصناف

بازدید به اتفاق شهردار

شورای اداری -خدمات سفر، معاینه فنی ، شورای ترافیک شهرستان

فرمانداری

انجمن حمایت-دادگاه مشهد

طرح دسترسی-شهرداری مشهد

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان-استان

 

3

سرویس دهی هفتگی به نمازگزاران محترم جمعه

طرقدر-جاغرق عنبران-شهرک بوستان-حصار-مسجدالاقصی-شریعتی-قاسم آباد (بلوار میثاق و خیابان نهضت)

20دستگاه مینی بوس
20دستگاه اتوبوس

4

سرویس دهی و اعزام اتوبوس و مینی بوس به ادارات، ارگانها و شهروندان در مراسمات مختلف

اداره اوقاف-امام زادگان( 3دستگاه اتوبوس)

15 دستگاه اتوبوس

 

فرمانداری (1دستگاه اتوبوس)

شهرداری -دارالقرآن (1دستگاه اتوبوس)

بسیج برادران(3دستگاه اتوبوس) و بسیج خواهران (1دستگاه اتوبوس)  

شهروندان (6دستگاه اتوبوس)

 

ردیف

نوع فعالیت

مورد

توضیحات

5

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

صبح ها

مجتبی سرورزاده

عصرها

مجتبی سرورزاده

6

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس و سرویس مدارس

هفتگی

رجب زاده

7

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

موردی

مجتبی سرورزاده

8

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

روزانه

مجتبی سرورزاده

9

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

دوره ای

رجب زاده

10

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز

دوره ای

بهدانی

11

ثبت نام آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

5مورد

خانم هاشمی

12

ثبت نام رانندگان تاکسی و  اتوبوس و مینی بوس جهت بیمه رانندگان

--

خانم هاشمی

13

صدور و تمدیدخودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

6مورد

خانم هاشمی

14

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

موردی

گلستانی

15

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری

274  مورد

گلستانی

16

ثبت و صدور مأموریت ، مرخصی و اضافه کار نیروهای سازمان

 

رجب زاده

17

تشکیل پرونده رانندگان آژانس،سرویس مدرسه، وانت بار، خودروهای سنگین

30مورد

خانم هاشمی(آژانس 3مورد-وانت 5مورد-سرویس مدرسه 20 مورد -خودروهای سنگین2مورد)

18

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (سرویس مدارس و آژانس)

سرویس مدرسه 74

خانم هاشمی

آژانس 10

19

صدور و تمدید کارت شناسایی پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای وانت و دیزلی

20

خانم هاشمی

20

صدور کارت سرویس مدرسه

74

رجب زاده-گلستانی

21

کارواش

اتوبوس    16                                       مینی بوس2

ماشین آلات و خودروهای سنگین   97         متفرقه 54

 

22

تعمیرات

اتوبوس 60                           خودروهای شهرداری 4

23

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

  4580  کارت بنزینی

24

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

خانم هاشمی

 

25

برنامه ریزی و هماهنگی کلیه جلسات سازمان

رجب زاده

26

برگزاری جلسات ستاد معاینه فنی-مسافربرهای شخصی- آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی 133-سرویس مدارس

رجب زاده

27

نظارت بر امور تاکسی 133

بهدانی-رجب زاده

28

تهیه و صدور صورت وضعیت مالی پیمانکاران سازمان

رجب زاده

29

ثبت و صدور مجوزهای تاکسیرانی سازمان (از قبیل پروانه بهره برداری آژانس ها و ...)

رجب زاده

30

برنامه ریزی و انجام بازرسی های گشت سمام ،مجوز تردد خودرو،سرویس مدارس

مجتبی سرورزاده

31

هماهنگی و جایگزینی کلیه سرویس های نمازجمعه

مجتبی سرورزاده

32

برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکلات رانندگان

مجتبی سرورزاده

33

پیگیری مشکلات مردمی در قبال خط و اتوبوس و مینی بوس

مجتبی سرورزاده

34

بازدید روزانه از کارواش و پارکینگ

مجتبی سرورزاده

35

تحویل نامه های اداری و غیر اداری

مجتبی سرورزاده

36

هماهنگی کلیه امور چاپخانه بهار

مجتبی سرورزاده

37

خرید لوازم مورد نیاز سازمان و خرید لوازم اداری و خرید روغن جهت اتوبوسها بازدید فنی کلیه اتوبوس ها توسط مکانیک

بهدانی

38

پیگیری واریز تراکنش من کارتها رانندگان اتوبوس و مینی بوس

بهدانی

39

آپدیت بروزرسانی سایت سازمان به آدرس TOTT.IR

گلستانی

40

نظارت روزانه دوربین های سطح شهر

گلستانی

 
 
 
 
 
 
 
 
footer banner