گزارش فعالیت شهریورمـاه 1397
گزارش فعالیت شهریورمـاه 1397

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

1

بازدید با جناب سرهنگ رشیدآبادی از عنبران 1 و عنبران 2/3

1

 

 

2

هماهنگی جهت جمع آوری صندلی ایستگاه اتوبوس اول جاده حصار

1

 

 

3

تنظیم صورتجلسه فرهنگیان ناحیه4

1

 

 

4

بازدید از تابلو تبلیغاتی دوراهی بابت پل عابر پیاده

2

 

 

5

هماهنگی جهت نصب سرعتگیر عنبران به سمت سه راهی طرقدر

2

 

 

6

بازدید از پارکینگ های سه کافه سنتی در امام رضا17

2

 

راهور

7

بازدید از ملک شهرک کریمی برای پارکینگ سه وسیله نقلیه

1

 

شهرسازی

8

هماهنگی جهت چیدمان نیوجرسی اول دوراهی و ویلاژتوریست

1

 

شهرسازی

9

هماهنگی جهت پخش شدن استعلام خط کشی

2

 

 

10

نصب سرعتگیر بلوار امام خمینی مزار شهدا

2

 

 

11

پیگیری صورتجلسه بازدیدهای شورای محترم و موارد مورد پیگیری سازمان

2

 

درخواست مردمی و شهردار محترم

12

تحویل نقشه حصار پل اول تا پل دوم  به واحد زیباسازی

1

 

طرح و برنامه

13

پیگیری صورت وضعیت شرکت قهستان سازه شرق

1

 

 

14

پیگیری طرح پارکینگ تجاری های بلوار ویلاشهر

1

 

معاونت و شهردار محترم

15

هماهنگی جلسه فرهنگیان ناحیه4

1

 

 

16

هماهنگی جهت نصب سرعتگیر امام رضا6

1

 

شورا درخواست مردمی

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

17

هماهنگی جهت نصب تابلوهای سرعتگیر مزار شهدا

1

 

 

18

پیگیری استعلام های خط کشی محوری و عرضی

1

 

 

19

پیگیری استعلام های محورهای آرامستان،معلم،بهارستان

1

 

 

20

بررسی و بازدید پارکینگ های سطح شهر

1

 

 

21

پیگیری جهت خرید رنگ سرد برای ماشین خط کشی

2

 

 

22

پیگیری جهت خط کشی خیابان آشتی (شریعتی4)

1

 

 

23

بازدید از بلوار فرهنگ تابلو و علائم و سرعتگیر

1

 

 

24

تهیه گزارش برآورد گاردریل و نیوجرسی

1

 

 

25

تهیه گزارش برای چراغ های چشمک زن

1

 

 

26

تهیه گزارش از چراغ های نیاز به تعمیر سطح شهر

1

 

 

27

پیگیر طرح شهرک ناجا خیابان کوهساران

3

 

 

28

پیگیری طرح خیابان پارک حاشیه ای

1

 

 

29

پیگیری قرارداد راههای دسترسی مشهد شاندیز طرقبه

1

 

 

30

تهیه اطلاعات برای فرهنگیان ناحیه4

1

 

مشاور طرح

31

پیگیری از مشاور دسترسی ها

1

 

 

32

بازدید در چندین مرحله از پارکینگ گیلاس

3

 

 

33

بازدید میدانی از پروژه پارسه باتفاق پلیس راهور

2

 

راهور

34

بازدید از پارسه برای تخریب فضای سبز

1

 

 

35

بازدید چندین مرحله از عنبران1

3

 

راهور

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

36

هماهنگی جهت نصب سرعتگیر عنبران1 و نصب چشم گربه ای

2

 

راهور

37

هماهنگی جهت نصب سرعتگیر جلوی مدرسه در خیابان عیدگاه

2

 

درخواست مردمی

38

جمع آوری بشکه های اول کوچه شرکت برق دو راهی

2

 

 

39

پیگیری استعلام خط کشی و هماهنگی با پیمانکارها

1

 

 

 

دیف

نوع فعالیت

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی (3 مورد)

الیت (2مورد)

ستاد معاینه فنی (2مورد)

شرکت های متقاضی سرویس مدارس

تاکسیرانان - نماینده مسافربرها- نماینده آژانسها- اتوبوس های خط

زیست کاوش

تقاطع ورزش (2مورد)

سرویس مدارس و انتخاب پیمانکار سرویس مدرسه (3مورد)

شورای شهر

قرهنگیان ناحیه4

شهر هوشمند

ارغوان دره (3مورد)

برنامه راهبردی

کارگروه ماده18

بررسی طرح های ترافیکی

 

 

 

 

2

 

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری استانداری ( 3مورد)

دبیرخانه شورای ترافیک استانداری (4 مورد)

کمربندی جاغرق-بخشد اری

جلسه دادستانی دسترسی-دادگستری

شورای ترافیک-فرمانداری

 

3

سرویس دهی هفتگی به نمازگزاران محترم جمعه

طرقدر-جاغرق عنبران-شهرک بوستان-حصار-مسجدالاقصی-شریعتی-قاسم آباد (بلوار میثاق و خیابان نهضت)

4

سرویس دهی و اعزام اتوبوس و مینی بوس به ادارات، ارگانها و شهروندان در مراسمات مختلف

شهرداری-چالیدره ( 1دستگاه اتوبوس)

بسیج برادران(4دستگاه اتوبوس) و بسیج خواهران (2دستگاه اتوبوس)  

شهروندان  (3دستگاه اتوبوس)

 

ردیف

نوع فعالیت

مورد

توضیحات

5

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

صبح ها

بهدانی-مجتبی سرورزاده

عصرها

بهدانی- مجتبی سرورزاده

6

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس و سرویس مدارس

هفتگی

رجب زاده

7

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

موردی

مجتبی سرورزاده

8

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

روزانه

بهدانی- مجتبی سرورزاده

9

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

دوره ای

رجب زاده

10

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز

دوره ای

بهدانی

11

ثبت نام آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

4مورد

خانم هاشمی

12

ثبت نام رانندگان تاکسی و  اتوبوس و مینی بوس جهت بیمه رانندگان

--

خانم هاشمی

13

صدور و تمدیدخودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

6مورد

خانم هاشمی

14

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

موردی

گلستانی

15

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری

282  مورد

گلستانی

16

ثبت و صدور مأموریت ، مرخصی و اضافه کار نیروهای سازمان

 

رجب زاده

17

تشکیل پرونده رانندگان آژانس، وانت بار، خودروهای سنگین

19مورد

خانم هاشمی(آژانس 2مورد-وانت 4مورد-سرویس مدرسه 10 مورد -خودروهای سنگین2مورد)

18

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان

کارت وانت12

خانم هاشمی

کارت آژانس 30

19

صدور و تمدید کارت شناسایی پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای دیزلی

5

خانم هاشمی

20

کارواش

اتوبوس    19                                       مینی بوس4

ماشین آلات و خودروهای سنگین   66         متفرقه 49

 

21

تعمیرات

اتوبوس 59                           خودروهای شهرداری 1

22

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

  5102  کارت بنزینی

23

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

خانم هاشمی

 

24

برنامه ریزی و هماهنگی کلیه جلسات سازمان

رجب زاده

25

برگزاری جلسات ستاد معاینه فنی-مسافربرهای شخصی- آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی 133-سرویس مدارس

رجب زاده

26

نظارت بر امور تاکسی 133

بهدانی-رجب زاده

27

تهیه و صدور صورت وضعیت مالی پیمانکاران سازمان

رجب زاده

28

ثبت و صدور مجوزهای تاکسیرانی سازمان (از قبیل پروانه بهره برداری آژانس ها و ...)

رجب زاده

29

برنامه ریزی و انجام بازرسی های گشت سمام ،مجوز تردد خودرو،سرویس مدارس

مجتبی سرورزاده

30

هماهنگی و جایگزینی کلیه سرویس های نمازجمعه

مجتبی سرورزاده

31

برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکلات رانندگان

مجتبی سرورزاده

32

پیگیری مشکلات مردمی در قبال خط و اتوبوس و مینی بوس

مجتبی سرورزاده

33

بازدید روزانه از کارواش و پارکینگ

مجتبی سرورزاده

34

تحویل نامه های اداری و غیر اداری

مجتبی سرورزاده

35

هماهنگی کلیه امور چاپخانه بهار

مجتبی سرورزاده

36

خرید لوازم مورد نیاز سازمان و خرید لوازم اداری و خرید روغن جهت اتوبوسها بازدید فنی کلیه اتوبوس ها توسط مکانیک

بهدانی

37

برگزاری جلسات کمیته انظباطی رانندگان اتوبوس و مینی بوس و مسافربر شخصی

بهدانی

38

پیگیری واریز تراکنش من کارتها رانندگان اتوبوس و مینی بوس

بهدانی

39

آپدیت بروزرسانی سایت سازمان به آدرس TOTT.IR

گلستانی

40

نظارت روزانه دوربین های سطح شهر

گلستانی

 
 
 
 
 
 
 

 

footer banner