گزارش فعالیت آبان مــاه 1397
گزارش فعالیت آبان مــاه 1397

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

1

تهیه گزارش اولویت بندی برنامه ها و اقدامات

2

 

سازمان

2

تهیه گزارش جانمایی ایستگاه های اتوبوس روی نقشه

3

 

سازمان

3

تکمیل و جمع آوری کلیه اطلاعات برنامه ها و اقدامات آتی

1

 

سازمان

4

شرکت در جلسه دسترسی مشترک

1

 

شهرداری مشهد

5

هماهنگی با آقای مهندس جویباری برای جلسه دسترسی ها

2

 

سازمان

6

هماهنگی با جناب سرهنگ رشیدآبادی برای خروج اطلاعات تصادفات از راهور

3

 

سازمان

7

مکاتبه با واحد شهرسازی جهت مالکین حاشیه خیابان صاحب الزمان

2

 

سازمان

8

بازدید از انبار شهرداری به اتفاق پیمانکار

2

 

سازمان

9

بازدید با پیمانکار از سطح شهر

1

 

سازمان

10

هماهنگی با آقای مهندس مستوفی بابت جلسه فرهنگیان و روند کار

1

 

سازمان

11

تهیه آمار ورودی خودرو و تحویل به آقای شهردار

1

 

سازمان

12

هماهنگی با آقای محمدزاده بابت طرح مصوب ریلی بلوار امام خمینی

1

 

سازمان

13

پیگیری طرح و سناریوهای شرکت زیست کاوش

1

 

شهرسازی

14

پیگیری طرح مصوب ریلی از استانداری آقای محمدزاده

2

 

سازمان

15

پیگیری طرح بلوار امام خمینی بابت صورتجلسه مصوب تغییر آیلند برای خطوط ریلی

1

 

سازمان

16

پیگیری بودجه از امور مالی

3

 

سازمان

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

17

تغییر و تعیین بودجه 98 سازمان

1

 

سازمان

18

پیگیری مبلغ پرداختی بابت رنگ سرد ترافیکی مجتهدپور

1

 

سازمان

19

پیگیری صندلی برای ایستگاه اتوبوس از پیمانکار

1

 

سازمان

20

پیگیری صورتجلسه شورای ترافیک شهرستان

1

 

سازمان

21

پیگیری جهت جمع آوری تابلوهای امام رضا3

1

 

خدمات شهر

22

پیگیری نامه استانداری بابت جدول ارسالی جهت تکمیل کردن جدول

1

 

استانداری

23

بازدید پارکینگ دو مورد خیابان رسالت4 و صاحب الزمان 13

1

 

شهرسازی

24

جانمایی پارکینگ شهروند

1

 

شهرسازی

25

پیگیری پل عابر اما رضا41

1

 

سازمان

26

پیگیری طرح انتهای جاغرق

1

 

فرمانداری

27

پیگیری ماده2 قانون آلودگی نامه ارسالی از استانداری

1

 

استانداری

28

ورود اطلاعات تصادفات در GIS

1

 

سازمان

29

بازدید از پل عابر پیاده و تهیه گزارش تصویری از تک تک پل ها

1

 

سازمان

30

بررسی پلان پارکینگ آقای ایل بیگی جهت جانمایی

2

 

شهرسازی

31

تهیه لایت GIS تصادفات

1

 

سازمان

32

تحویل کروکی ها از پلیس راهور برای ثبت تصادفات

1

 

سازمان

33

وارد کردن تصادفات در لایه GIS

1

 

سازمان

34

تحلیل داده های GIS تصادفات

1

 

سازمان

35

بازدید چندین مرحله از پل عابر پیاده در سطح شهر

1

 

سازمان

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی (1مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 مورد

 

برنامه راهبردی (3مورد)

نرم افزار سیبنا

کلاس آموزشی رانندگان سرویس مدارس

طرح کوهساران-چالیدره

جلسه تعاونی ناحیه4

بلوار امام رضا (2مورد)

شهرک نیروی انتظامی

ارائه مطالعات اثرسنجی طرح بندگلستان-ارائه طرح های ترافیکی

تقاطع ورزش

 

 

 

 

2

 

 

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری استانداری ( 2مورد)

 

 

 

11 مورد

دبیرخانه شورای ترافیک استانداری ( 2مورد)

شورای ترافیک شهرستان،الیت،بازرسی ادارات-فرمانداری

مراسم 13آبان-بخشداری

دسترسی های مشترک-شهرداری مشهد (3مورد)

 

3

سرویس دهی هفتگی به نمازگزاران محترم جمعه

طرقدر-جاغرق عنبران-شهرک بوستان-حصار-مسجدالاقصی-شریعتی-قاسم آباد (بلوار میثاق و خیابان نهضت)

16دستگاه مینی بوس
20دستگاه اتوبوس

4

سرویس دهی و اعزام اتوبوس و مینی بوس به ادارات، ارگانها و شهروندان در مراسمات مختلف

بخشداری( 1دستگاه اتوبوس)

13 دستگاه اتوبوس

 

فرمانداری (1دستگاه اتوبوس)

مدرسه (6 دستگاه اتوبوس)

شهروندان (5دستگاه اتوبوس)

 

ردیف

نوع فعالیت

مورد

توضیحات

5

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

صبح ها

مجتبی سرورزاده

عصرها

مجتبی سرورزاده

6

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس و سرویس مدارس

هفتگی

رجب زاده

7

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

موردی

مجتبی سرورزاده

8

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

روزانه

مجتبی سرورزاده

9

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

دوره ای

رجب زاده

10

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز

دوره ای

بهدانی

11

ثبت نام آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

4مورد

خانم هاشمی

12

صدور و تمدیدخودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

30مورد

خانم هاشمی

13

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

موردی

گلستانی

14

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری

204  مورد

گلستانی

15

ثبت و صدور مأموریت ، مرخصی و اضافه کار نیروهای سازمان

 

رجب زاده

16

تشکیل پرونده رانندگان آژانس،سرویس مدرسه، وانت بار، خودروهای سنگین

15مورد

خانم هاشمی(آژانس 2مورد-وانت 7مورد-سرویس مدرسه 3 مورد -خودروهای سنگین3مورد)

17

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (سرویس مدارس و آژانس)

سرویس مدرسه 5

خانم هاشمی

آژانس 5

18

صدور و تمدید کارت شناسایی پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای وانت و دیزلی

20

خانم هاشمی

19

صدور کارت سرویس مدرسه

1

رجب زاده-گلستانی

20

کارواش

اتوبوس    14                                       مینی بوس2

ماشین آلات و خودروهای سنگین   66         متفرقه 40

 

21

تعمیرات

اتوبوس 63                           خودروهای شهرداری 2

22

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

  6014  کارت بنزینی

23

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

خانم هاشمی

 

24

برنامه ریزی و هماهنگی کلیه جلسات سازمان

رجب زاده

25

برگزاری جلسات ستاد معاینه فنی-مسافربرهای شخصی- آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی 133-سرویس مدارس

رجب زاده

26

نظارت بر امور تاکسی 133

بهدانی-رجب زاده

27

تهیه و صدور صورت وضعیت مالی پیمانکاران سازمان

رجب زاده

28

ثبت و صدور مجوزهای تاکسیرانی سازمان (از قبیل پروانه بهره برداری آژانس ها و ...)

رجب زاده

29

برنامه ریزی و انجام بازرسی های گشت سمام ،مجوز تردد خودرو،سرویس مدارس

مجتبی سرورزاده

30

هماهنگی و جایگزینی کلیه سرویس های نمازجمعه

مجتبی سرورزاده

31

برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکلات رانندگان

مجتبی سرورزاده

32

پیگیری مشکلات مردمی در قبال خط و اتوبوس و مینی بوس

مجتبی سرورزاده

33

بازدید روزانه از کارواش و پارکینگ

مجتبی سرورزاده

34

تحویل نامه های اداری و غیر اداری

مجتبی سرورزاده

35

هماهنگی کلیه امور چاپخانه بهار

مجتبی سرورزاده

36

خرید لوازم مورد نیاز سازمان و خرید لوازم اداری و خرید روغن جهت اتوبوسها بازدید فنی کلیه اتوبوس ها توسط مکانیک

بهدانی

37

پیگیری واریز تراکنش من کارتها رانندگان اتوبوس و مینی بوس

بهدانی

38

آپدیت بروزرسانی سایت سازمان به آدرس TOTT.IR

گلستانی

39

نظارت روزانه دوربین های سطح شهر

گلستانی

 
 
 
 
 
 
 
 
footer banner