• صفحـه اصلی
  • گزارش تصویری از خط کشی محورهای سطح شهر طرقبه
گزارش تصویری از خط کشی محورهای سطح شهر طرقبه
گزارش تصویری از خط کشی محورهای سطح شهر طرقبه

۱۳۹۸/۰۷/۱۵

گزارش تصویری از خط کشی محور های سطح شهر،  توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

 

 

 

 

 

footer banner