• صفحـه اصلی
  • مشاهده خطای بلوک بندی در هنگام سوخت گیری ناوگان اتوبوس
مشاهده خطای بلوک بندی در هنگام سوخت گیری ناوگان اتوبوس
مشاهده خطای بلوک بندی در هنگام سوخت گیری ناوگان اتوبوس

۱۳۹۶/۰۸/۲۰

⬅️ قابل توجه مالکان/رانندگان اتوبوس : با توجه به اجرای طرح محدودیت استانی در سوخت گیری ناوگان اتوبوس و اجرای طرح در تعدادی از استان های کشور برای اتوبوس ها، درصورت مشاهده خطای بلوک بندی در زمان سوخت گیری، به سازمان اتوبوسرانی یا شهرداری شهر خود مراجعه نمایید.

 

 

 

 

footer banner