• صفحـه اصلی
  • مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه مینی بوس شیلر ( نوبت اول)
  • مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه مینی بوس شیلر ( نوبت اول)
مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه مینی بوس شیلر ( نوبت اول)

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

 (نوبت اول)

    شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  492-99/6/16  شورای اسلامی شهر طرقبه نسبت به واگذاری (فروش) تعداد 11 دستگاه مینی بوس شیلر سازمان حمل و نقل و ترافیک از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط اقدام نماید:

- قیمت پایه کارشناسی هر دستگاه     5/510/000/000 ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر دستگاه     276/500/000 ریال

- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/07/01 

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/07/05

- پیشنهادات واصله در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در کمیسیون معاملات شهرداری باز می گردد.

- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

 کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی طرقبه- بلوار معلم- ساختمان شهرداری- امور قراردادها مراجعه نمایند، همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های 34227510 و 34227518 تماس حاصل نمایند.

 

 

footer banner