• مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG
مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 501-97/5/18 شورای اسلامی شهر طرقبه و نظریه کارشناسی رسمی به شماره 9038-97/7/21 بهره برداری از جایگاه CNG در تملک خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و دارای مجوز از شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی واگذار نماید.

فروش اسناد مزایده : اسناد مزایده از روز شنبه 97/9/3 لغایت شنبه 97/9/17 در ساعات اداری تحویل متقاضیان می گردد.

 

 

 

 

footer banner