• فعالیت مرکز معاینه فنی طرقبه
فعالیت مرکز معاینه فنی طرقبه

۱۴۰۱/۰۸/۰۴

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ؛ مرکز معاینه فنی طرقبه با تمام ظرفیت موجود خود در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشد ، شایان ذکر است به دلیل شیوع بیماری و استراحت استعلاجی تعدادی از خدمه ، در حال حاضر این مرکز با  نیمی از کادر فنی خود در یک خط تست و کنترل در حال پاسخگویی می باشد .

footer banner