• صفحـه اصلی
  • سقوط خودرو پراید به داخل دره جاده دهبار این حادثه یک نفر مجروح بر جای گذاشت.
  • سقوط خودرو پراید به داخل دره جاده دهبار    این حادثه یک نفر مجروح بر جای گذاشت.
سقوط خودرو پراید به داخل دره جاده دهبار این حادثه یک نفر مجروح بر جای گذاشت.

۱۳۹۹/۰۴/۰۷

سقوط خودرو پراید به داخل دره جاده دهبار  این حادثه یک نفر مجروح بر جای گذاشت.

footer banner