• راه اندازی جایگاه CNG  طرقبه
راه اندازی جایگاه CNG طرقبه

۱۴۰۱/۰۸/۰۴

گزارش تصویری ؛ پس از حدود یک ماه از تعطیلی جایگاه CNG طرقبه به دلیل  تعمیر و سرویس دستگاه ها این مرکز مجددا در تاریخ 1401/08/04 فعالیت خود را شروع کرد  .

footer banner