دریافت سهمیه کامل سوخت در بهمن ماه
دریافت سهمیه کامل سوخت در بهمن ماه

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

توجه : مالکان محترم ناوگانی که هنوز پروانه فعالیت دریافت نکرده اند برای دریافت سهمیه کامل سوخت  در"بهمن ماه " باید "حداکثر تا 15 دی"  از شهرداری انتخابی خود  «پروانه فعالیت » دریافت نمایند.

با توجه به زمان اندک باقی مانده تا 15 دی ماه لطفا در انجام اقدامات لازم جهت دریافت "پروانه فعالیت" از شهرداری تسریع بفرمایید.

⏳ یاداوری می شود  که خودروهایی که پروانه آنها بعد از 15 دی صادر شوند سهمیه بهمن ماه را دریافت نکرده و  از اسفند ماه سهمیه کامل را دریافت خواهند نمود.

 

 

 

 

 

footer banner