• صفحـه اصلی
  • خرید و توسعه ناوگان حمل و نقل شهرداری طرقبه همزمان با نخستین سمینار هم اندیشی حمل و نقل شهری کشور
  • خرید و توسعه ناوگان حمل و نقل شهرداری طرقبه همزمان با نخستین سمینار هم اندیشی حمل و نقل شهری کشور
خرید و توسعه ناوگان حمل و نقل شهرداری طرقبه همزمان با نخستین سمینار هم اندیشی حمل و نقل شهری کشور

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، در راستای ارائه خدمات دهی به شهروندان شهرداری طرقبه با خرید 7 دستگاه اتوبوس و 15 دستگاه ون ناوگان حمل و نقل عمومی خود را توسعه داد  

footer banner