• صفحـه اصلی
  • حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از سال ۱۳۹۷
حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از سال ۱۳۹۷
حذف کوپن‌های بیمه‌نامه شخص ثالث از سال ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۰/۰۱

بیمه‌نامه‌های فعلی شخص ثالث که شامل برگه مشخصات و۴کوپن است با حذف کوپن‌ها، تنها به شکل یک کارت کوچک با مشخصات عمومی و بارکد QR ارائه می شود ...

 

 

 

 

 

 

footer banner