• صفحـه اصلی
  • جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان
جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان
جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

در این جلسه که با حضور شهردار محترم شهر طرقبه، ریاست شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه برگزار گردید از بلوار امام رضا بازدید و از نزدیک موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت در ادامه این جلسه کلیات مقطع عرضی و پلان هندسی بلوار امام رضا به تصویب رسید و مقرر شد مشاور تغییرات و اصلاحات را در جلسه بعدی ارایه نماید. 

footer banner