• جلسه هم اندیشی شهر هوشمند
جلسه هم اندیشی شهر هوشمند

۱۴۰۱/۰۴/۱۶

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، جلسه هم اندیشی شهر هوشمند با حضور کمیته شهر هوشمند دانشگاه فردوسی به میزبانی سازمان حمل و نقل و جمعی از مسئولین شهرداری طرقبه در محل سازمان برگزار گردید ، در این جلسه به موضوعاتی همچون اینترنت اشیاء ، شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک با چشم انداز شهری هوشمند پرداخته شد 

footer banner