• صفحـه اصلی
  • جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان برگزار گردید
جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان برگزار گردید
جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان برگزار گردید

۱۳۹۸/۰۵/۱۶

جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان به میزبانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه برگزار گردید، در این جلسه طرح بلوار امام رضای شهر طرقبه تصویب شد.


footer banner