• صفحـه اصلی
  • جلسه شورای ترافیک جهت بررسی بلوار امام رضا(ع) برگزار گردید.
جلسه شورای ترافیک جهت بررسی بلوار امام رضا(ع) برگزار گردید.
جلسه شورای ترافیک جهت بررسی بلوار امام رضا(ع) برگزار گردید.

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

جلسه شورای ترافیک به منظور بررسی مقطع عرضی و پلان هندسی بلوار امام رضا(ع) شهر طرقبه برگزار گردید.

در این جلسه اعضای حاضر نقطه نظرات خود را بیان نموده و مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات توسط مشاور، طرح جهت بررسی و تصویب به شورای ترافیک استان ارسال شود.


footer banner