• صفحـه اصلی
  • جلسه بررسی طرح نهایی فاز 2 امتداد خیابان محمدیه، خیابان امیرالمونین و بلوار معلم
جلسه بررسی طرح نهایی فاز 2 امتداد خیابان محمدیه، خیابان امیرالمونین و بلوار معلم
جلسه بررسی طرح نهایی فاز 2 امتداد خیابان محمدیه، خیابان امیرالمونین و بلوار معلم

۱۳۹۸/۰۴/۰۴

این جلسه با حضور نماینده شورای اسلامی شهر طرقبه ،ریاست پلیس راهور شهرستان ، معاون شهردار و... برگزار گردید ، که طرح های فاز 2 امتداد خیابان محمدیه ، خیابان امیرالمونین و همچنین دوربرگردان بلوار معلم توسط مشاور ارائه و گزینه نهایی مورد تایید اعضا قرار گرفت.
footer banner