• ثبت نام سهمیه بندی سوخت وانت بارها
ثبت نام سهمیه بندی سوخت وانت بارها

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

رانندگان محترم وانت بارها با سلام با توجه به مصوبات کارگروه سهمیه بندی بنزین به شماره 33462 مورخ 1400/08/15 سازمان شهرداریهای کشور شایسته است نسبت به ثبت نام در سامانه پخش ملی فراورده های نفتی ایران به نشانی https://gcr.niopdc.ir اقدام نمایید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

footer banner