• تغییر ساعت ناوگان اتوبوسرانی
تغییر ساعت ناوگان اتوبوسرانی

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، همزمان با تغییر ساعت رسمی کشور از آغاز نیمه دوم سال، ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی طرقبه نیز تغییر خواهد کرد.
با توجه به اینکه در 6 ماهه اول سال به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور یک ساعت به فعالیت ناوگان اتوبوسرانی اضافه می‌شود با شروع نیمه دوم سال زمان فعالیت ناوگان به حالت اولیه بازمی‌گردد.
در شش ماهه اول سال ناوگان اتوبوسرانی تا ساعت 21:30 دقیقه به شهروندان سرویس‌دهی دارد، اما از
31 شهریور ماه که ساعت رسمی کشور تغییر خواهد کرد ساعت حرکت سرویس‌دهی آخر خطوط تا 20:30 و با در نظر گرفتن زمان خط تا ساعت 21 در ایستگاه‌های مسیر تردد خواهند داشت.

لازم به ذکر است در خطوط محوری سرویس دهی فوق العاده بعد از اتمام کار روزانه بر حسب نیاز در نظر گرفته می‌شود.

footer banner