• تعطیلی جایگاه CNG
تعطیلی جایگاه CNG

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

به اطلاع عموم همشریان و گردشگران گرامی می رساند بجهت انجام تعمیرات جایگاه CNG این جایگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

footer banner