• صفحـه اصلی
  • برگزاری همایش همیاران پلیس مدارس شهرستان طرقبه شاندیز
برگزاری همایش  همیاران پلیس مدارس شهرستان طرقبه شاندیز
برگزاری همایش همیاران پلیس مدارس شهرستان طرقبه شاندیز

۱۳۹۸/۰۷/۱۴

برگزاری همایش همیار پلیس  با حضور  همیاران پلیس مدارس شهرستان طرقبه شاندیز و مدیران شهرستان در سالن همایش های بین المللی ایثار طرقبه 

 

footer banner