• صفحـه اصلی
  • برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبردهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه
برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبردهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه
برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبردهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه

۱۳۹۸/۰۴/۰۹

برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبردهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه

این جلسه با حضور مدیران استانی ، شهرستانی و نخبگان در مجموعه نمونه چالیدره  برگزار گردید.

مهندس لری دبیر ستاد برنامه راهبردی شهر طرقبه ، هدف از برگزاری این جلسه را استفاده از پتانسیل ها  و تجربیات اعضای حاضر برای تدوین بهتر چشم انداز 20 ساله شهر طرقبه بیان کرد. در این نشست، مشاور طرح ضمن ارائه چشم انداز شهر طرقبه و بیان راهبرد ها از نظرات کارشناسی مدیران فعلی شهرستان، شهرداران و اعضای شورای اسلامی سابق و فعلی شهرطرقبه ، فرماندار سابق مشهد ، فرمانداران سابق شهرستان طرقبه شاندیز  و دیگر اعضای حاضر در این نشست ، در تمامی حوزه های شهری با استفاده از فرم های تهیه شده، استفاده نمودند.


footer banner