• صفحـه اصلی
  • بازدید معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری طرقبه از روند برگزاری دوره آموزشی تخصصی رانندگان
بازدید معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری طرقبه از روند برگزاری دوره آموزشی تخصصی رانندگان
بازدید معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری طرقبه از روند برگزاری دوره آموزشی تخصصی رانندگان

۱۳۹۸/۰۶/۰۳

 بازدید معاونت سازمان حمل ونقل شهرداری طرقبه از روند  در برگزاری دوره آموزشی تخصصی رانندگان محوریت این کلاس آموزش فرهنگ میزبانی و مشتری مداری نیز بود

footer banner