• صفحـه اصلی
  • بار ترافیک جاغرق با احداث کمربندی طرقبه_جاغرق می تواند کاهش یابد.
بار ترافیک جاغرق با احداث کمربندی طرقبه_جاغرق می تواند کاهش یابد.
بار ترافیک جاغرق با احداث کمربندی طرقبه_جاغرق می تواند کاهش یابد.

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

بخشدار طرقبه ضمن تشکر از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه به خاطر خدمات رسانی به روستای جاغرق ،گفت: روستای جاغرق با توجه به شرایط منحصر به فرد یکی از اصلی‌ترین تفرجگاه‌های شهر طرقبه است، این روستا مانند روستا شهر بوده که به دلیل وجود یک مسیر تردد حجم ترافیک زیادی را متحمل می شود.
وی افزود: برای کاهش حجم ترافیک جاغرق دو راه دسترسی گلدره و کمربندی طرقبه _جاغرق می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد .،
مهندس قربانی افزود: پروژه کمربندی طرقبه _جاغرق تا حدودی اجرا گردیده است اما برای اتمام این پروژه به همت شهرداری طرقبه نیاز داریم چرا که دهیاری ها توان مالی و اجرایی کافی را ندارند.

footer banner