• صفحـه اصلی
  • افزایش 2درصدی آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تابستان 98
افزایش 2درصدی آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تابستان 98
افزایش 2درصدی آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تابستان 98

۱۳۹۸/۰۷/۰۲

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در تابستان سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود2درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه درتابستان پنج میلیون 700هزار خودرو ،  که این رقم در سال گذشته به میزان  پنج میلیون  600 خودرو به ثبت رسیده است..   

footer banner