• اطلاعیه دوگانه سوز کردن خودروها
اطلاعیه دوگانه سوز کردن خودروها

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

*اطلاعیه*

مالکین محترم ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر

 

 متقاضیان جهت ثبت نام دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی پلاک سفید فعال در ناوگان حمل و نقل درون شهری تا تاریخ 1401/06/20  به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه مراجعه نمایید.

 

                                                                                                                                   

                  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

footer banner