• صفحـه اصلی
  • اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133
  • اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133
اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

شهرداری طرقبه در نظر دارد نسبت به واگذاری سه ساله امتیاز بهره برداری از ساختمان اداری و ناوگان تاکسی 133 با نظر کارفرما به بخش خصوصی به استناد مصوبه شماره 676-98/07/08 شورای اسلامی شهر طرقبه از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط  اقدام نماید.

 

قیمت پایه پیشنهادی:  برای سال اول ماهیانه 20/000/000 ریال و برای سال های دوم و سوم تا سقف 20 درصد  افزایش نسبت به سال اول محاسبه و دریافت می گردد.

اخرین مدت تسلیم:  پیشنهادات پایان وقت اداری،  روزدوشنبه مورخ 98/10/23

 

نکته: کلیه متقاضیان می بایست با در دست داشتن رزومه کاری و مدارک مثبته شرکت ( آگهی تاسیس ، آگهی آخرین تغییرات و ..) به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه مراجعه نمایند.

 

footer banner