آیا میدانید کلمه خیابان از کجا آمد است؟!
آیا میدانید کلمه خیابان از کجا آمد است؟!

۱۳۹۸/۰۴/۰۴

تاریخچه ای مختصر از آسفالت در ایران

 

در استان اردبیل شهری وجود دارد به نام "مشکین شهر" که البته نام اصلی این شهر “خیاو” است که در زمان پهلوی اول به مشکین شهر تغییر یافته است.

در زمان های قدیم عده ای از مردم این شهر به تبریز مهاجرت کرده و در محله ای ساکن شدند که به مناسبت سکونت این عده، به “خیاوان” مشهور شد. یعنی محل سکونت خیاوی ها. شیخ محمدخیاوانی (خیابانی) از رهبران مشروطه از اهالی همین محله بود.

در زمان حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‌وری که منجر به برخی پیشرفت ها در آذربایجان و بخصوص تبریز گردید، برای اولین بار یکی از محله‌های تبریز به نام خیاوان آسفالت شد.

تا آن زمان هیچ جایی در ایران به آن حجم زیاد آسفالت نشده بود و به این ترتیب”خیاوان ” یا خیابان به ایرانیان معرفی شد. از آن به بعد هرجایی در ایران که آسفالت می شد، به آن جا خیاوان یا خیابان می گفتند.

خیلی ها فکر می کنند خیابان یک کلمه فارسی است که از دو بخش “خیاب” +” ان ” تشکیل شده است در حالی که “خیابان ” کلمه ای ترکی است.

📷عکس: آسفالت کردن خیابانها در زمان حکومت ملی

footer banner