آموزش - پارک خودروهای اتومات
آموزش - پارک خودروهای اتومات

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

در خودرو اتومات، برای پارک کردن،قبل از قرار دادن دنده روی حالت 🅿️ ترمز دستی را فعال کنید. وگرنه احتمال خرابی زبانه قفل کننده و یا چرخ دنده ی گیربکس وجود دارد.

 

 

 

 

footer banner