آمــار نـامه
آمــار نـامه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در خرداد ماه 1398 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در خرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در خرداد ماه یک میلیون 692 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 716 هزار برآورد شده است. 

 

footer banner