آخرین مهلت دریافت سهمیه سوخت ناوگان
آخرین مهلت دریافت سهمیه سوخت ناوگان

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

🔷🔷 توجه : مالکان محترمی که هنوز برای خودرو خود پروانه فعالیت دریافت نکرده اند، برای دریافت سهمیه سوخت فروردین، تا 15 اسفند 96 مهلت دارند با مراجعه به شهرداری و ارائه مدارک لازم پراونه فعالیت دریافت نمایند.

 

 

 

 

footer banner