فرهنگ موتور سواران
فرهنگ موتور سواران

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

 فرهنگ ترافیک موتورسواران

حدود 13 درصد از کشته های حوادث رانندگی موتور سواران هستند که با احتساب جمعیت کلی آنها عدد بزرگی محسوب می شود.
موتور سیکلت نیز یک وسیله نقلیه مانند تمام وسائل دیگر است و مشمول قوانین راهنمایی و رانندگی می شود .

 


1. مهمترین اقدام هر موتور سوار و سرنشین آن استفاده از کلاه ایمنی است چرا که تاثیر بسیار قابل توجهی در کاهش کشته های تصادفات دارد.

2. آیا هرگز دقت کرده اید که موتور سیکلت دو چرخ  بیشتر ندارد و در حالی که هیچ حفاظی ندارد با کوچکترین ضربه یا انحراف واژگون می شود؟بیشتر احتیاط کنید.

3. قوانین چراغ قرمز ، سرعت و سبقت غیر مجاز ، عدم حرکات مارپیچ و ...برای موتور سیکلت ها نیز هست.

4. پیاده رو ظاهرا و اصالتا محل عبور عابرین است نه موتور سیکلت ها .

5. خط ویژه عبور اتوبوس ها هرگز برای تردد موتور سیکلت طراحی نشده است.

6. موتور سوار عزیز شما نیز مانند دیگر رانندگان در تقاطع ها پشت خط ایست توقف کنید.

7. خیابان محل مناسبی برای اجرای حرکات نمایشی و تک چرخ و ...نیست .به چه قیمتی جان خود را به خطر می اندازید.

8. موتور وسیله نقلیه ای برای حمل حداکثر دو نفر است.

9. با عدم اجرای حرکات مارپیچ بین خودروهای دیگر جان خود و دیگران را به خطر نیاندازید

10. بوق فابریک هر موتور سیکلت بر اساس نیاز آن طراحی شده و با نصب بو ق های غیر متعارف به آلودگی و آزار دیگران کمک می کنید .

11. موتور سیکلت وسیله ای برای حمل بار نیست.

12. موتور سیکلت وسیله مناسبی برای مسافر کشی نمی باشد.

13. هرگز با موتور سیکلت اقدام به مسافرت در جاده نکنید چرا که علاوه بر خستگی مفرط خطرات بسیار زیادی شما را تهدید می کند.

14. در هوای برفی و بارانی حتی الامکان از موتور سیکلت استفاده نکنید .

 

 

 

 

 

footer banner