نوبت دهی معاینـه فنی
نوبت دهی معاینـه فنی

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

از روزی که چرخ های اتومبیل روی خیابانهای شهرها به حرکت درآمدند معایب و محاسن آنها نیز زیر نگاه تیز بین متخصصان مختلف به نقد کشیده شد. یکی از عمده ترین مشکلاتی که با ظهور اتومبیل پدیدار گردید مسئله ایمنی و تبعات زیست محیطی اتومبیل است. ایمنی یک ضرورت است که تا آخرین روز حیات یک خودرو باید وجود داشته باشد. در این میان بروز تصادفات مختلف و ضایعات گسترده جانی و مالی مسوولین ترافیکی کشورهای جهان را به طراحی روشهایی برای بررسی میزان ایمنی خودروها به صورت دوره ای وادار نمود که در این راستا معاینه فنی به عنوان مجموعه ای از قوانین ،آزمونها و روش های اجرایی با استفاده از تجهیزات خاص برای هر آزمون معرفی گردید و هم اکنون بیش از نیم قرن از اجرای طرح در کشورهای پیشرفته دنیا گذشته است .

شایان ذکر اینکه آلاینده های هوا مانند منواکسید کربن ، ذرات معلق ، اکسیدهای ازت ، اکسیدهای گوگرد و ازن دارای آثار منفی بسیاری بر سلامتی شهروندان می باشند .

بر اساس مصوبه شماره  ت/44055 هـ 27457 مورخه 07/ 08/1382  هیات وزیران، وظیفه تشکیل ستاد معاینه فنی خودرو در شهرها به عنوان تشکلاتی متمرکز برای برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو و مراکز معاینه فنی مجاز بر عهده شهرداری ها می باشد.

از این رو و بر اساس دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوبه مذکور به عنوان نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگه معاینه فنی خودروها با هدف کمک به کاهش میزان آلودگی هوا افزایش ایمنی تردد و در نهایت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از عیوب فنی خودرو، مرکز معاینه فنی شهر طرقبه در سال 1388 راه اندازی و به بهره برداری رسید.

پیــام مدیریت معاینــه فنی - مهندس محمد بابایی

هدف از معاینه فنی خودروی شما آگاه کردن شما از سلامت خودرویی است که از آن استفاده می کنید.آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر ترمزهای شما ایراد داشته باشد چه خطری شما و دیگران را تهدید می نماید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر موتور خودروی شما دارای سیستم ناقص سوخت باشد و به عبارت ساده تر مصرف سوخت شما بالا باشد در سال چقدر پول اضافه هزینه کرده اید و مهمتر چقدر باعث آلودگی هوا شده اید و یا نقص سیستم های کمک ها و فرمان خودرو و نیز عدم همراستائی محورهای خودرو چه خطراتی برای شما و سرنشینان خودرو ایجاد می کند ؟ معاینه فنی سالیانه خودرو یکی ازضرورت هایی است که در تمام کشورهای جهان به منظور جلوگیری از تصادفات و تلفات انسانی و جلوگیری از آلودگی هوا انجام می شود . بد نیست بدانید که بسیاری ازدارندگان خودرو در سال به صورت داوطلبانه دو مرتبه برای معاینه فنی مراجعه می کنند زیرا به سلامت خودرو و خانواده هایشان اهمیت میدهند.

 

پرسنل معاینـــه فنی شهر طرقبه
  • آقای محمد رضا ناصح – پذیرش

  • آقایان مصطفی عابدیان ، مرتضی مرتضوی ، علی جوان ، حسین علی اکبری – اپراتور خط

  • خانم یوسف آبادی –  صدور کارت

  • آقای ناصر پورموسوی – عوارض خودرو

آدرس مرکز معاینه فنی خودرو شهر طرقبه

خراسان رضوی – شهرستان طرقبه شاندیز – شهر طرقبه – بلوار امام خمینی – میدان شهدا – ابتدای بلوار فرهنگ

تلفن : 34227138-051

مراحــل اخذ معاینـــه فنی

1: بازدید کارشناس یا بازرس مستقر در مرکز

الف: بازدید مدارک خودرو مانند کارت خودرو و بیمه نامه

ب: بازدید عیوب ظاهری مانند سالم بودن شیشه های خودرو- چراغها - راهنما - برف پاک کن - آیینه های بغل - سلامت لاستیک ها و بدنه خودرو


2: سنجش آلایندگی های خوروجی ازاگزوز  (Emission Test)

دراین آزمون گازهای خروجی ازاگزوز خودرو اندازه گیری میشود.مهمترین ویژگی این مرحله سنجش هیدروکربن های نسوخته (HC)مونوکسیدکربن(CO)دی اکسیدکربن(CO2) مقداراکسیژن(O2) ضریب تعیین غلظت سوخت(Lombda)اکسیدنیتروژن-دی اکسیدنیتروژن

مطابق مصوبه مورخه 89/6/21 هیئت وزیران مقادیراستانداردآزمونها ی آلاینده های خروجی به شرح زیراست

الف: برای خودروهای کاربراتوری بنزینی                               Vol      400         (هیدروکربن نسوخته)     Hc    

                                                                                         Vol      04 /0             (مونوکسیدکربن)     Co  

ب: خودروهای بنزینی انژکتوری                                                                    ppm      250            Hc    

                                                                                                                        Vol    5/2 0/ 0      Co   

ج: مقدارگازاکسیژن(O2)درکلیه خودروهابایدکمتراز  03/0  باشد                                       3/0           O2


3: آزمون چراغهای جلو ((Head light tester

دراین آزمون شدت و راستای نور چراغهای جلو (در حالت نور پایین و نور بالا و نور پروژکتورها (مه شکن) مورد برسی قرار میگیرد به عبارت دیگردراین آزمون زاویه تابش و نیز شدت تابش نوراندازه گیری میشود.


4: تست لغزش جانبی چرخها با استفاده از دستگاه   (Slip Tester Side)

دراین مرحله با استفاده ازدستگاه که قابلیت حرکت در جهات عرضی را دارد میزان انحراف چرخ ها را برحسب متر در هر هزار متر(متر بر کیلومتر) می سنجد. لذا با استفاده از این دستگاه میتوان میزان بسته و یا باز بودن دهانه چرخ های هر یک از محوره اخودرو را اندازه کیری  کرد. برای مثال

اگر پس از تست لغزش جانبی محور جلو عدد به نمایش درآمده2 متر بر کیلومتر باشد به این معنی است که برآیند نیروی جانبی وارد به چرخه ابا توجه به شرایط لاستیک در هریک کیلومتر2 مترجلوی خودرو را جابجا می کند.


5: تست کمک فنرها  ((Shoek absorbe tester

یکی از قطعات خودرو کمک فنرها می باشد. کمک فنرها بایستی وضعیت مناسبی برای چسبندگی خودروها در مسیرهای پرپیچ  و خم  و نیز هنگام ترمزگیری ایجاد نمایند.

دراین تست کارائی کمک فنرها ضریب میراسازی کمک فنرها و وزن خودرو سنجیده میشود.

براساس استاندارد  9181  حداقل کارائی کمک فنرها برای هرچرخ  0/040  می باشد.


6: تست غلطکی ترمز (Brake tester)  

ترمز یکی از مهمترین آزمونها می باشد . موارد زیر در این آزمون مورد توجه قرار میگیرد:

الف: آزمون نیروی ترمزگیری چرخ های جلو و عقب خودرو نیز سمت چپ و راست به تفکیک نیروی ترمزدستی

ب: اندازه گیری نیروی وارده به هر چرخ

ج: محاسبه عدم توازن نیروی ترمزگیری روی هر محور

د: امکان بررسی سلامتی بلبرینگ ها

ذ: امکان برسی وضعیت کاسه یا دیسک چرخ

برابراستاندارد  9181  درخصوص ترمزها شتاب ترمزگیری برای هر خودرو   0/050  و عدم توازن بین محورها   0/040  می باشد . شتاب ترمز دستی برای هر خودرو حداقل   0/012 می باشد.


7: تست لقی فرمان (اتصالات جلوبندی)      Steering play detector  

دراین آزمون چرخ های جلو با حرکت به سمت چپ و راست توسط دستگاه مربوطه درستی عملکرد قطعات جلوبندی را مشخص میکنند.


8: آزمون ظاهری

دراین آزمون خودرواز لحاظ روغن سوزی با توجه به دود خروجی از اگزوز (آبی-سیاه) مورد تست قرار می گیرد.


9: جک قیچی یا چاله

در این مرحله با جداشدن خودرو از زمین زیربندی خودرو از جهات سالم بودن اجزا قابل رویت مورد بررسی قرار می گیرد.


10: آلودگی صوتی  (Noise Level test) 

دراین تست میزان صدای موتور و نیز هرگونه صدای نا متعارف ازخودرو مورد بررسی قرار میگیرد.

موارد توضیح داده شده به منظور روشن شدن موضوع معاینه فنی برای مراجعین میباشد.

 

امیدواریم با توجه به سلامتی خودرو سلامت خود و دیگران را به خطر نیاندازیم

 

 

footer banner