ترافیک
ترافیک

۱۳۹۶/۰۳/۰۷

اهداف، برنامه ها و فعالیتها در حوزه ترافیک 

ایمنی

 • شناسایی، بررسی  و اصلاح نقاط حادثه خیز شبکه معابر
 • آرام سازی و ایمن سازی ترافیک در محدوده تقاطعات
 • امکان سنجی احداث نرده و حفاظ فیزیکی در معابر
 • ایمن سازی محدوده مدارس یا ایمن سازی محدوده معابر فرعی
 • ایمن سازی عبور عرضی عابر پیاده در معابر با ویا بدون آیلند میانی
 • ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها
 • اقدامات لازم برای تامین ایمنی عبور و مرور در محدوده های اجرای عملیات عمرانی
 • ایمن سازی دوربرگردان ها

حمل ونقل همگانی

 • مکان یابی ایستگاه های اتوبوس ( شامل ایجاد، جابجایی و یا حذف ایستگاه )
 • مکانیابی ایستگاههای تاکسی (شامل ایجاد، جابجایی یا حذف ایستگاهها) پایانه های مخصوص تاکسی های خطی، 133 و …

سیستم مدیریت حمل و نقل

 • مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهر طرقبه
 • تهیه مطالعات ساماندهی حمل و نقل
 • بررسی تغییر جهت، انسداد یا بازگشایی  شبکه معابر
 • مطالعه و بررسی  طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه در ورودی شهر طرقبه جهت کاهش وسایل نقلیه شخصی و جلوگیری از وسایل نقلیه تک سرنشین و تهیه بستر پیشنهادی جهت تشویق شهروندان
 • مطالعه و پژوهش امکان اجرای طرح هدایت خودکار وسایل نقلیه به منظور استفاده از پتانسیلها بالقوه شبکه معابر بویژه در ساعات اوج ترافیک
 • طراحی و مطالعات ترافیکی، جهت کاهش بار ترافیکی از مرکز شهر (پیاده محور)
 • مطالعه، ایجاد ، ثبت و بهنگام سازی مبدا و مقصد سفرها در قالب بانک اطلاعاتی برای مناطق مختلف شهر
 • بررسی احداث ، تغییر محل یا حذف دوربرگردان ها

عابرین پیاده و دوچرخه

 • مطالعه و طراحی جهت افزایش ایمنی عابران پیاده در تقاطع های سطح شهر
 • مطالعات محورهای شریانی درجه2 و دسترسی جهت اجرای خط ویژه دوچرخه بصورت ممتد و گردشگری
 • بررسی تأثیر اجرای بولارد بر معابر
 • جانمایی و طراحی مسیرهای همسطح عابر پیاده (عرضی و طولی)
 • امکان سنجی نصب و جابجایی پل های هوایی و زیرگذر عابرین پیاده

اصلاح هندسی

 • تهیه پلان هندسی معابر شریانی درجه 1 و 2 و جمع و پخش کننده
 • اصلاح هندسی تقاطع به صورت سه راهی ، چهار راهی و میدان
 • تهیه مقاطع عرضی معابر
 • طراحی هندسی دوربرگردانهای معابر
 • طراحی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

مبلمان ترافیکی ( تابلو و خطکشی ها )

 • نیاز سنجی و بازنگری نصب تابلوهای هدایت مسیر در شبکه راهی
 • طراحی خط کشی محوری در معابر شهری
 • طراحی خط کشی عرضی در معابر شریانی درجه 2 و جمع و پخش کننده
 • مکان یابی محل های خط نوشته ، فلش ها و خط کشی هدایتی در سطح معابر
 • مکان یابی فریم های تابلوهای انتظامی، اطلاعاتی و پیش آگاهی اعم از تمام فریم، کنسولی میانی و  موشکی و غیره

پارکینگ ها

 • بررسی و مطالعه احداث و جانمایی پارکینگ در سطح شهر با توجه به نیاز هر منطقه
 • بررسی نحوه مدیریت ترافیک ساکن (ساماندهی توقف خودروها ) در حاشیه مراکز تجاری و آموزشی و تقاطعات
 • بررسی و تشخیص نحوه مدیریت پارک حاشیه ای بصورت بهاء خدمات

کاربریهای خاص

بررسی و عارضه سنجی کاربریهای خاص اثر گذار بر جریان ترافیک در محدوده تحت تاثیر آن 

ابنیه  و زیر ساخت های ترافیکی و توسعه سیستم های هوشمند

 • خریداری ، نصب و نگهداری دوربین های خودکار ثبت تخلف
 • توسعه و نگهداری دوربین های نظارت تصویری
 • توسعه و نگهداری چراغ های چشمک زن
 • توسعه و نگهداری تابلوهای متغیر خبری
 • تکمیل و ارتقاء مرکز کنترل ترافیک طرقبه
 • هوشمند کردن ایستگاه اتوبوس و سیستم اعلام دهنده
 • جانمایی و تهیه تجهیزات تشخیص آلایندگی هوا در سطح شهر
 • راه اندازی نقشه ترافیکی سطح شهر
 • تهیه بانک داده ای تصادفات تحت نرم افزار GIS و مشخص کردن نقاط حادثه خیز
 • تهیه و همگام سازی آمارنامه حمل و نقل وترافیک
 •  
 • سایر موارد
 • بررسی و مطالعه احداث پارک های آموزشی ترافیک و پارک قانون
footer banner