تاکسیرانی
تاکسیرانی

۱۳۹۶/۰۵/۰۱

  اهداف،برنامه ها و فعالیتها در حوزه  تاکسیرانی    

برنامه ریزی

 • طراحی مدل بهینه یابی ظرفیت تعداد تاکسی مورد نیاز
 • به هنگام سازی و اصلاح خطوط
 • بررسی قیمت تمام شده خدمات تاکسی،آژانسها مسافربرها،سرویس مدارس و... در سال های آتی
 • هوشمندسازی خدمات به شهروندان
 • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات و بروزرسانی

کنترل و نظارت

 • ساماندهی مسافربرهای شخصی
 • نظارت و بازرسی آژانسها تاکسی تلفنی ها، مسافربرهای شخصی،تاکسی و ...
 • نمودار جابجایی روزانه مسافر
 • نظارت و سرویس دهی به دانش آموزان
 • پایش عملکرد خطوط

تجهیز و توسعه زیرساخت های حوزه تاکسیرانی

 • راه اندازی تاکسی 133
 • ارتقاء کمی و کیفی ناوگان تاکسی

آموزش

 • برگزاری دوره های آموزشی و پایش اثربخشی دوره ها

 

 

 

 

 

 

 

footer banner