اتوبوسـرانی
اتوبوسـرانی

۱۳۹۶/۰۳/۰۷

اهداف، برنامه ها و فعالیتها درحوزه اتوبوسرانی

برنامه ریزی

 • طرح زمانبدی خطوط اتوبوسرانی از پایانه
 • هنگام سازی اصلاح خطوط و ناوگان شبکه اتوبوسرانی
 • قیمت گذاری شناور خدمات اتوبوسرانی متناسب فضاها
 • بررسی و تبیین سیستم قیمت تمام شده هزینه جابجایی مسافر در بخش خصوصی
 • طراحی مدل بهینه یابی ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی
 • بررسی قیمت تمام شده خدمات و فعالیت های سازمان و راهکارهای افزایش بهره وری
 • ارزیابی اجرای طرح پرداخت نقد بهاء خدمات اتوبوسرانی و بازنگری
 • تعداد ناوگان مورد نیاز تا افق 1404
 • فروش و درآمدزایی از محل تابلوهای ایستگاههای اتوبوس و بدنه اتوبوسها
 • خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل
 • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات و بروزرسانی

کنترل و نظارت

 • بررسی و پایش عملکرد خطوط  به لحاظ میزان جابجایی روزانه مسافر، میزان تراکنش و درآمد خطوط-ساعت کارکرد ناوگان-سرفاصله زمانی خطوط-سرعت غیرمجاز-خروج از خط-عدم کارکرد- هزینه های اتوبوسها به تفکیک هر اتوبوس و مینی بوس- سرویس های دربستی
 • بررسی میزان عدم پرداخت بهای خدمات سازمان و روشهای برای کاهش آن
 • آمار ناوگان به لحاظ تعداد، عمر، مصرف سوخت  و ..
 • بررسی و پایش وضعیت تصادفات ناوگان

تجهیز و توسعه زیرساخت های حوزه اتوبوسرانی

 • احداث پارکینگ
 • ارائه خدمات تعمیرگاهی و کارواش
 • ارتقاء و ایجاد سامانه هوشمند و نرم افزاری جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان
 • راه اندازی خطوط گردشگری و اتوبوس های VIP

آموزش

 1. برگزاری دوره های آموزشی: آشنایی با قوانین و آئین نامه های راهور، تصادفات،بهره برداری-آشنایی با شرح وظایف اتوبوسرانان و مینی بوسرانان- آشنایی با سیستم تعمیر و نگهداری اتوبوس شهری-دوره های مقدماتی امداد و نجات و اطفاء حریق-ارتباط مؤثر-آموزش مباحث حوزه خانواده-ترویج فرهنگ شهروند مداری و تکریم مسافران-دوره های فنی و تخصصی ترویج فرهنگ توجه به حوزه سلامت جسمی و روحی همکاران-مشاوره و روانشناسی
 2. اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده

 

footer banner