مرکـز کنتـرل ترافیک
مرکـز کنتـرل ترافیک

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

معرفی مرکز

مراحل مطالعاتی و عملیات اجرایی مرکز کنترل ترافیک با اهداف کوتاه و میان مدت (کاهش تاخیر در تقاطع ها، افزایش ایمنی در معابر، تهیه آمار و اطلاعات و...) و اهداف بلند مدت (غلبه بر معضلات ترافیکی شهری) از سال 90 توسط شهرداری طرقبه و حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد بهره برداری قرار گرفت . 

اهداف مرکز کنترل

»  جلوگیری از وقفه های ترافیکی (کاهش تاخیر) کاهش آلودگی و مصرف سوخت
»  افزایش سطح ایمنی
»  ارتقا ء سطح فرهنگ در موضوعات مورد نیاز شهرداری با استفاده از رسانه موجود
»  مدیریت واحد برای عملیات اجرایی سازمان ها و ارگان های مختلف
»  شناسایی نقاط حادثه خیز بر اساس آمار و مشاهدات رصد شده
»  کنترل تقاطع ها از مرکز
»  کنترل پروژه های در حال اجرا  

این مرکز مجهز به یکی پیشرفته ترین سیستم های خودرو شمار در کشور است که با بهره ­گیری از امکانات و فناوری ­های نوین جهان در زمینه سیستم­های حمل و نقل هوشمند به شمار می رود.

عملکــرد مرکز کنترل

 پایــش
   »  رویت لحظه ای مناطق مجهز به دوربین
   »  ثبت و ضبط وقایع مشاهده شده
   »  ثبت و ضبط چگونگی رسیدگی به تخلفات
   »  انتقال و ارسال اطلاعات اخذ شده از دوربین ها به بانک اطلاعاتی
   »  جمع بندی و تفکیک موضوعات اطلاعات با توجه به سر فصل های کاری تعریف شده
   »  کنترل محدوده طرح ترافیک

جمع آوری اطلاعات
   »  بررسی ساعات اوج ترافیک
   »  تهیه آمار و تردد خودروها از ورودی شهر در همه ی فصول
   »  شناسایی نقاط حادثه خیز با توجه به مقایسه نموداری و تصادفات
   »  تهیه نمودارهای مربوط به تصادفات و تخلفات جهت مقایسه
   »  شناسایی رفتارهای ترافیکی

کنترل و نظارت سیستم سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به تجهیزات
   »  تهیه و ثبت اطلاعات مربوط به کلیه تجهیزات دکل دوربین  و راک و جغرافیای دوربین ها
   »  بررسی موقعیت مکانی دوربین های مستقر شده
   »  بررسی برقراری دائم تصاویر و کاهش زمان قطع دوربین ها بوسیله کنترل و نظارت و پیگیری مستمر شناسایی
      نرم افزارهای مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

footer banner