مدیر سازمـان
مدیر سازمـان

۱۳۹۶/۰۴/۰۸

مهدی لری
رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک

کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : 34227518-051


رایانامه: Mehdi.Lori@yahoo.com


سوابق اجرایی و مدیریتی :

 • مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه از سال 1390

 • عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دارای پروانه پایه 1

 • رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری استان خراسان رضوی

 • مهندس ناظر پروژه های مسکن مهر روستایی و شهری

 • مدیر دفتر برنامه ریزی شهرداری طرقبه

 • رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان طرقبه شاندیز

 • دبیر کارگروه حمل و نقل و ترافیک شهرستان طرقبه شاندیز

 • نماینده بخشدار طرقبه در کمیسیون های طرح هادی

 • مدیر دفتر فنی فرمانداری طرقبه شاندیز

 • عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان طرقبه شاندیز

 • عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهرداری و دهیاران طرقبه

 • دبیر و عضو کمیسیون تخصصی در فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز و شهرداری طرقبه

 

footer banner