حمل و نقل بار
حمل و نقل بار

۱۳۹۶/۰۳/۰۷

اهداف، برنامه ها و فعالیتها در  حوزه  حمل  و نقل بار       

 برنامه ریزی

  • تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و بار درون شهری
  • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات و بروزرسانی

کنترل و نظارت

  • نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات
  • کنترل اضافه تناژ ناوگان
  • ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل و نقل و بار و اجرایی دستورالعمل ها
  • مطالعه طرح های پژوهشی و تهیه دستورالعمل ها

تجهیز و توسعه زیرساخت های حوزه حمل ونقل وبار

  • احداث پایانه وسایل نقلیه سنگین
  • هوشمند سازی و فناوری اطلاعات

آموزش

  • برگزاری دوره های آموزشی و پایش اثربخشی دوره ها

 

 

 

 

 

 

footer banner