تاریخچـه سازمان
تاریخچـه سازمان

۱۳۹۶/۰۴/۱۲

سازمان حمل‌ ونقل و ترافیک شهرداری  طرقبه مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد حمل‌ ونقل و ترافیک شهرطرقبه را بر عهده دارد. اساسنامه این سازمان پس از تصویب در شورای اسلامی شهر  ،استانداری و وزارت کشور در تاریخ  1394/12/16 با نامه شماره 38/1/39222 از سوی استانداری محترم خراسان رضوی ابلاغ و شروع بکار نموده است.

پس از ان اعضای شورای سازمان ،هیات مدیره و همچنین مدیر عامل (رییس سازمان ) انتخاب و احکام توسط شهردار محترم امضاء گردید.

عمده مأموریت این سازمان عبارت است از: جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت انسان و کالا و اصلاح و بهبود الگوی سفرهای درون‌شهری، ارتقاء فرهنگ و گسترش آموزش شهروندی و افزایش سهم سفرهای غیرموتوری.

بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده، اهم شرح وظایف این سازمان عبارت است از: برنامه‌ریزی در امور حمل‌ ونقل و عبور و مرور، همکاری و هماهنگی با کلیه مراجع ذی ‌ربط در خصوص مدیریت کنترل کیفیت هوا، برنامه‌ ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگی و دانش شهروندان، اجرا و بروز رسانی طرح جامع حمل‌ ونقل و ترافیک، نظارت بر توسعه کمّی و کیفی صدور و ابطال مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو، جایگاه های سوخت cng ، ساماندهی حمل بار و کالا، احداث و ساماندهی پایانه‌های درون‌ شهری و مدیریت طرح‌های محدودیت تردد خودروهای شخصی در محدوده زمانی و مکانی می باشد.

مدیران سازمان : 

1- آقای مهندس مهدی لری  

                    تاریخ انتصاب : از سال 1390 تا کنون 

                        کارشناسی مهندسی عمران

                    کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

footer banner